autorkaBiografia Hanny Piotrowskiej
Barwy, smak i zapach tamtych lat. Pamiętnik optymistki.

Hanna Piotrowska urodziła się 21 lipca 1935 roku na warszawskim Powiślu.
Ojciec, Tadeusz Gwidon Osóbka był nauczycielem gimnazjalnym, matka Irena Pełczyńska, pochodziła z rodziny, w której nauczycielskie tradycje sięgały trzech pokoleń.
W roku 1957 autorka ukończyła studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej, a w roku 1968 uzyskała stopień Doktora Nauk Technicznych.
Przez pierwszych kilkanaście lat pracowała jako projektant w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, później – w biurze „Balneoprojekt”. W ciągu następnych trzydziestu lat –była pracownikiem naukowym resortowych instytutów: Gospodarki Komunalnej, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Przez ostatnie dziesięć lat pracowała jako wykładowca przedmiotu „planowanie infrastruktury technicznej w gospodarce przestrzennej” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w raszyńskich Falentach.
Jest autorką ponad stu publikacji w dziedzinie ochrony środowiska i inżynierii sanitarnej oraz licznych prac projektowych.

Przez całe zawodowe życie aktywnie działa w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych NOT. W ramach tej organizacji prowadziła współpracę naukowo techniczną z pokrewnymi organizacjami Francji, Niemiec i innych krajów europejskich.